Soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra byl založen v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě (s přesahy k hudbě 20. století).

Chceme hudbou oslovit posluchače a ukázat jim, že může být součástí každodenního života. Kompaktními dramaturgickými celky a originálními projekty jako je spojení hudby s ostatním uměním (film, výtvarná umění, architektura, tanec…) se snažíme být atraktivní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které chceme podněcovat k tvorbě nových děl na míru orchestru.

Dosavadní repertoár orchestru: repertoár

foto Barbara Tolarová

Barbara Tolarová

housle

 

Narodila se jako třetí z pěti dětí do amatérsky hudbu praktikující rodiny a její kroky téměř od malička směřovaly k touze věnovat se hudbě co nejniternějším způsobem. Na Konzervatoři v Brně studovala ve třídě Mgr. Jiřího Novotného (2006 – 2012). V průběhu tohoto studia se účastnila kurzů u prof.MgA. Františka Novotného, doc. Miloše Vacka a absolvovala master class s houslovým virtuosem Vadimem Gluzmanem. Zároveň také studovala Hru na violu jako obligátní předmět u Mgr. Jana Řezníčka a viole se volnočasově věnuje nadále. Po úspěšně složené přijímací zkoušce na JAMU další cenné zkušenosti sbírala studiem ve třídě doc. Miloše Vacka, které ukončila bakalářskou zkouškou. Při studiu i mimo něj projevuje velký zájem o komorní i ansámblovou hru – v průběhu studia na konzervatoři je členem Moravského komorního orchestru, od roku 2009 je členem Ensemble Opera Diversa, s kvartetem Piú presso se zúčastnila kurzů Graffova kvarteta a Haasova kvarteta a s tímto útvarem získali v soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu 1.cenu a titul laureáta. Od roku 2013 je členem orchestru Janáčkovy opery v Brně, od roku 2015 po úspěšně složeném konkurzu v tomto orchestru zastává post zástupce koncertního mistra. Od září r. 2013 do června r.2020 se také věnuje pedagogické činnosti – ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, ZUŠ Františka Jílka v Brně. V říjnu 2020 nastoupila na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde studuje ve třídě houslového virtuosa Milana Paľu. Patří ke kmenovým hráčům Brno Contemporary Orchestra.

foto Katarína Madariová

Katarína Madariová

violoncello

 

Narodila se v Nitře a vystudovala konzervatoř v Bratislavě u Mgr Karola Filipoviče. Pokračovala ve studiu na JAMU u Prof. Bedřicha Havlíka, Václava Horáka a Prof. Jozefa Podhoranského. V roce 1999 se stala laureátkou soutěže konzervatoří a v roce 2000 získala 2. místo na soutěži komorní hry v Londýně, v roce 2003 2. místo na soutěži Bohuslava Martinů v Praze. Byla členkou Moravského divadla Olomouc a orchestru Janáčkovy opery Národního divadla. V současné době je členkou Filharmonie Brno.
foto Jozef Zimka

Jozef Zimka

trubka

 

Pochází z Hodonína, v roce 2012 absolvoval Konzervatoř Brno ve třídě Vladimíra Webera a roce 2017 JAMU v Brně u doc. Jana Brody. V posledním ročníku se Jozef zúčastnil roční stáže v Grazu u prof. Uwe Köllera. Od roku 2010 je prvním trumpetistou orchestru Národního divadla v Brně a je také členem žesťového uskupení NdBrass. V roce 2017 získal druhou cenu ve druhé kategorii na Mezinárodní soutěži dechových nástrojů Brno a také se zúčastnil soutěže Pražské jaro. Od roku 2019 se věnuje hře na barokní trubku. Pravidelně se účastní kurzů v Holešově ve třídě Karla Mňuka. Patří ke kmenovým členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Lukáš Mik

Lukáš Mik

housle

 

Lukáš Mik se narodil v Brně roku 1980. Studoval obor housle na brněnské konzervatoři ve třídě Ivany Tomáškové a Rudolfa Šťastného, následně na HF JAMU pod vedením Bohumila Smejkala. Od roku 2001 je členem orchestru Janáčkovy opery, od roku 2012 působí tamtéž jako zástupce koncertního mistra. Disponuje zkušenostmi s interpretací na historické nástroje (Societas Incognitorum, Solamente Naturali, Musica Figuralis a jiné) a je stálým členem brněnských komorních i komorně orchestrálních sdružení jako jsou BCO, Czech Virtuosi, Čeští komorní sólisté a další. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra a je jeho koncertním mistrem.

foto Romana Mazáková

Romana Mazáková

hoboj

 

Narozena ve Zlíně. Hru na hoboj vystudovala na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži (Mgr. V. Kozánek) a JAMU v Brně (Mgr. Bartoník). Při studiu na JAMU absolvala stáž u Prof. A. Schmidta na Hochschule für Musik F. Liszt Weimar. Během studia se stala členkou Filharmonie B. Martinů Zlín. Působila také v Euroregio Symphonie Orchester, České komorní filharmonii, Virtuosi di Praga a v Národním divadle Praha. Hrála s komorními soubory Ventova dechová harmonie, KaM Trio, Trio Danches. Zúčastnila se několika interpretačních kurzů v České republice a Rakousku. Od sezóny 2008/2009 působí v orchestru Národního divadla Brno jako první hobojistka a je členkou souboru Parnas Quintet. Patří ke kmenovým členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Stanislav Vacek

Stanislav Vacek

viola

 

Narodil se roku 1984. V roce 1999 nastoupil na konzervatoř v Brně do houslové třídy prof. Rudolfa Šťastného od konce pátého ročníku pak studoval hru na violu u Jana Řezníčka. Roku 2005 byl přijat na JAMU do třídy doc. Ladislava Kyseláka. Do roku 2003 působil jako hráč druhých houslí v Moravském komorním orchestru pod vedením již zmíněného Rudolfa Šťastného.

V letech 2008 – 2019 byl členem Miloslav Ištvan Quartett. Od roku 2010 je členem a později se stal zástupcem vedoucího skupiny viol orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Spolupracoval na několika elektronických hudebních projektech. Patří ke kmenovým členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Michal Vojáček

Michal Vojáček

Flétna

 

Narodil se v Brně. Hru na flétnu studoval na brněnské konzervatoři u Mgr. Marcely Růžičkové. Poté pokračoval ve studiu na Institutu pro umělecká studia v Ostravě u Mgr. Marcely Šindelové. Při vysoké škole byl zároveň členem Moravské filharmonie Olomouc, kde strávil celkem šest sezón. Od roku 2004 až dosud je členem orchestru Janáčkovy opery v Brně, kde působí jako první flétnista. Spolupracuje také s komorními orchestry Czech Virtuosi, Virtuosi brunensis a Opera Diversa. Od roku 2020 vyučuje hru na flétnu na ZUŠ V. Kaprálové a na ZUŠ Veveří. Patří ke kmenovým členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Stanislav Slavíček

Stanislav Slavíček

klavír

 

Stanislav SLAVÍČEK studoval na žilinské konzervatoři ve třídě Dariny Švárné a na JAMU v Brně pod vedením Jiřího Skovajsi, dále potom ve třídě Josefy Hlouškové. Své vzdělání si rozšíril také v rámci studijního pobytu na University of North Texas v USA, ve třídě dr. Stevena Harlose. Zúčastnil se mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením významných osobností, např. Vladimíra Viarda, Erika T. Tawaststjerna, Viktora Derevianka nebo Dana Protopopescu. Jako sólista vystoupil se Státním komorním orchestrem Žilina, Košickou filharmonií, Olomouckou filharmonií a dalšími. V roce 2008 sa stal stipendistou Nadace Český hudební fond. Nahrával pro Český rozhlas Brno. Patří ke kmenovým hráčům Brno Contemporary Orchestra.

foto Lukáš Daňhel

Lukáš Daňhel

klarinet

 

Lukáš Daňhel studoval hru na klarinet na brněnské konzervatoři a dále na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. V roce 1997 získal na národní soutěži konzervatoří v Ostravě titul absolutního vítěze v kategorii dřevěných dechových nástrojů, v roce 2004 zvítězil na soutěži Rotary v Norimberku. V letech 1996–1997 obdržel stipendium Nadace Českého hudebního fondu na provádění skladeb autorů 20. století. Během studia na brněnské konzervatoři v roce 1998 úspěšně vykonal konkurz na místo hráče na basklarinet do Filharmonie Brno. Od prosince 2006 převzal post 1. klarinetisty. S Filharmonií Brno koncertuje i sólově – provedl díla pro klarinet Aarona Coplanda, Malcolma Arnolda, Karla Stamice, Antonia Casimira Cartellieriho. Pravidelně se též věnuje sólové i komorní hře na basetový roh. Patří ke kmenovým hráčům Brno Contemporary Orchestra.

foto Antonín Kolář

Antonín Kolář

lesní roh

 

Pochází z Veselí nad Moravou. Na brněnské konzervatoři se začal věnovat hře na lesní roh pod vedením Mgr. Milana Mrazíka. Poté pokračoval ve studiu za doprovodu Prof. Jindřicha Petráše na Janáčkově akademii múzických umění. V roce 2007-2008 absolvoval stáž u Prof. Thomase Hauschilda na Hochschule für Musik v Lipsku. Během studia konzervatoře se stal členem Janáčkovy filharmonie Ostrava a Národního divadla v Brně. Působil také v Moravské filharmonii Olomouc. Od roku 2008 působí v Národním divadle Brno jako první hornista. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Petr Hlavatý

Petr Hlavatý

fagot

 

Vystudoval hru na fagot na konzervatoři v Plzni a AMU v Praze. Během studií se zúčastnil koncertního turné s European Philharmonic Orchestra a European Union Youth Orchestra. Mistrovské kurzy sólové a komorní hry absolvoval u profesorů K. Thunemanna, R.Gallera, V.Popova, H.Schellenbergera a F.Renggliho. Je členem Filharmonie Brno a patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Petr Hladík

Petr Hladík

bicí

 

Narozen v Olomouci, absolvent nejlepší katedry bicích nástrojů ve střední Evropě – JAMU Brno (doc. Pavel Šumpík, doc. Martin Opršál) s předcházející šestiletou přípravou na Konzervatoři v Ostravě (Rostislav Mikeška).

Kromě symfonické hudby se věnuje i mimožánrovým projektům, označovaným často jako „World music.“ Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Lukáš Svoboda

Lukáš Svoboda

violoncello

 

Člen Filharmonie Brno (bude doplněno) Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Michal Pokorný

Michal Pokorný

kontrabas

 

Michal Pokorný je absolvent Konzervatoře v Brně u Karla Kopřivy. Od roku 1992 je členem orchestru Janáčkovy opery a od roku 2015 vedoucí skupiny kontrabasů. Je stálým členem několika hudebních uskupení, například Czech Virtuosi, Agile Quintet nebo Musica Minore. Patří ke kmenovým hráčům Brno Contemporary Orchestra.

Další hráči

Vzhledem k charakterové povaze živočišního druhu muzikant bohužel nejsme schopni Vám představit všechny hráče, ale vynasnažíme se jejich profily postupně doplňovat.