Soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra byl založen v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě (s přesahy k hudbě 20. století).

Chceme hudbou oslovit posluchače a ukázat jim, že může být součástí každodenního života. Kompaktními dramaturgickými celky a originálními projekty jako je spojení hudby s ostatním uměním (film, výtvarná umění, architektura, tanec…) se snažíme být atraktivní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které chceme podněcovat k tvorbě nových děl na míru orchestru.

Dosavadní repertoár orchestru: repertoár

foto Lukáš Mik

Lukáš Mik

housle

 

Lukáš Mik se narodil v Brně roku 1980. Studoval obor housle na brněnské konzervatoři ve třídě Ivany Tomáškové a Rudolfa Šťastného, následně na HF JAMU pod vedením Bohumila Smejkala. Od roku 2001 je členem orchestru Janáčkovy opery, od roku 2012 působí tamtéž jako zástupce koncertního mistra. Disponuje zkušenostmi s interpretací na historické nástroje (Societas Incognitorum, Solamente Naturali, Musica Figuralis a jiné) a je stálým členem brněnských komorních i komorně orchestrálních sdružení jako jsou BCO, Czech Virtuosi, Čeští komorní sólisté a další. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra a je jeho koncertním mistrem.

foto Lenka Kuželová

Lenka Kuželová

housle

 

Lenka Koplová je koncertní mistryní orchestru Národního divadla Brno. Pravidelně spolupracuje kromě BCO také v Korngold Quartett. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra. (bude doplněno)

foto Romana Mazáková

Romana Mazáková

hoboj

 

Narozena ve Zlíně. Hru na hoboj vystudovala na konzervatoři P.J.Vejvanovského v Kroměříži (Mgr. V. Kozánek) a JAMU v Brně (Mgr. Bartoník). Při studiu na JAMU absolvala stáž u Prof. A. Schmidta na Hochschule für Musik F. Liszt Weimar. Během studia se stala členkou Filharmonie B. Martinů Zlín. Působila také v Euroregio Symphonie Orchester, České komorní filharmonii, Virtuosi di Praga a v Národním divadle Praha. Hrála s komorními soubory Ventova dechová harmonie, KaM Trio, Trio Danches. Zúčastnila se několika interpretačních kurzů v České republice a Rakousku. Od sezóny 2008/2009 působí v orchestru Národního divadla Brno jako první hobojistka. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Stanislav Vacek

Stanislav Vacek

viola

 

Narodil se roku 1984. V roce 1999 nastoupil na konzervatoř v Brně do houslové třídy prof. Rudolfa Šťastného od pátého ročníku pak studoval hru na violu u Jana Řezníčka. Roku 2005 byl přijat na JAMU do třídy doc. Ladislava Kyseláka. Do roku 2003 působil jako hráč druhých houslí v Moravském komorním orchestru pod vedením již zmíněného Rudolfa Šťastného. Spolupracoval také se souborem Junges Klangforum Mitte Europa, který vedl Christopher Altsteadt.

Od roku 2008 je členem Miloslav Ištvan Quartett. Od roku 2010 členem orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Michal Vojáček

Michal Vojáček

Flétna

 

Narodil se v Brně. Hru na flétnu studoval na brněnské konzervatoři u Mgr. Marcely Růžičkové. Poté pokračoval ve studiu na Institutu pro umělecká studia v Ostravě u Mgr. Marcely Šindelové. Při vysoké škole byl zároveň členem Moravské filharmonie Olomouc, kde strávil celkem šest sezón. Od roku 2004 až dosud je členem orchestru Janáčkovy opery v Brně, kde působí jako první flétnista. Spolupracuje také s komorními orchestry Czech Virtuosi, Virtuosi brunensis a Opera Diversa. Od roku 2003 vyučuje hru na flétnu na Gymnáziu Pavla Křížkovského s uměleckou profilací. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Stanislav Slavíček

Stanislav Slavíček

klavír

 

Stanislav SLAVÍČEK studoval na žilinské konzervatoři ve třídě Dariny Švárné a na JAMU v Brně pod vedením Jiřího Skovajsi, dále potom ve třídě Josefy Hlouškové. Své vzdělání si rozšíril také v rámci studijního pobytu na University of North Texas v USA, ve třídě dr. Stevena Harlose. Zúčastnil se mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením významných osobností, např. Vladimíra Viarda, Erika T. Tawaststjerna, Viktora Derevianka nebo Dana Protopopescu. Jako sólista vystoupil se Státním komorním orchestrem Žilina, Košickou filharmonií, Olomouckou filharmonií a dalšími. V roce 2008 sa stal stipendistou Nadace Český hudební fond. Nahrával pro Český rozhlas Brno. Patří ke kmenový hráčům Brno Contemporary Orchestra.

foto Lukáš Daňhel

Lukáš Daňhel

klarinet

 

Lukáš Daňhel studoval hru na klarinet na brněnské konzervatoři a dále na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. V roce 1997 získal na národní soutěži konzervatoří v Ostravě titul absolutního vítěze v kategorii dřevěných dechových nástrojů, v roce 2004 zvítězil na soutěži Rotary v Norimberku. V letech 1996–1997 obdržel stipendium Nadace Českého hudebního fondu na provádění skladeb autorů 20. století. Během studia na brněnské konzervatoři v roce 1998 úspěšně vykonal konkurz na místo hráče na basklarinet do Filharmonie Brno. Od prosince 2006 převzal post 1. klarinetisty. S Filharmonií Brno koncertuje i sólově – provedl díla pro klarinet Aarona Coplanda, Malcolma Arnolda, Karla Stamice, Antonia Casimira Cartellieriho. Pravidelně se též věnuje sólové i komorní hře na basetový roh a je stálým členem BCO.

foto Antonín Kolář

Antonín Kolář

horna

 

Pochází z Veselí nad Moravou. Na brněnské konzervatoři se začal věnovat hře na lesní roh pod vedením Mgr. Milana Mrazíka. Poté pokračoval ve studiu za doprovodu Prof. Jindřicha Petráše na Janáčkově akademii múzických umění. V roce 2007-2008 absolvoval stáž u Prof. Thomase Hauschilda na Hochschule für Musik v Lipsku. Během studia konzervatoře se stal členem Janáčkovy filharmonie Ostrava a Národního divadla v Brně. Působil také v Moravské filharmonii Olomouc. Od roku 2008 působí v Národním divadle Brno jako první hornista. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Vojtěch Dlask

Vojtěch Dlask

klávesové nástroje

 

Vojtěch Dlask se narodil 15. ledna 1979 v Mladé Boleslavi. Je český hudební skladatel, dramaturg, hudební publicista, klavírista a pedagog. Skladbu studoval od střední školy v Praze u Jiřího Smutného. V letech 2000–2005 u Františka Gregora Emmerta v Brně. Doktorandské studium pod školitelem Milošem Štědroněm absolvoval v roce 2009 prací Symbolismus v hudbě. Byl stipendistou Českého hudebního fondu. V roce 2004 strávil svůj stipendijní pobyt v Litvě ve Vilniusu u skladatelů Rytise MažuliseOsvaldase Balakauskase a Broniuse Kutavičiuse. V roce 2007 absolvoval studijní stáž v Estonsku v Tallinnu u skladatele Tõnu Kõrvitse. V letech 2008–2009 působil jako stážista-pedagog na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením skladatele Ladislava Burlase staršího. Dlask se věnuje též hudební dramaturgii a tvorbě pro divadlo. Jako notograf se podílel na vydání druhého dílu Teoretického díla Leoše Janáčka. Byl členem hudební skupiny Koistinen.

Spolupracuje například s Českou televizíBuranteatremDivadlem na OrlíSlováckým divadlem anebo Českým rozhlasem. Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Petr Hlavatý

Petr Hlavatý

fagot

 

Vystudoval hru na fagot na konzervatoři v Plzni a AMU v Praze. Během studií se zúčastnil koncertního turné s European Philharmonic Orchestra a European Union Youth Orchestra. Mistrovské kurzy sólové a komorní hry absolvoval u profesorů K. Thunemanna, R.Gallera, V.Popova, H.Schellenbergera a F.Renggliho. Je členem Filharmonie Brno a patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Petr Hladík

Petr Hladík

bicí

 

Narozen v Olomouci, absolvent nejlepší katedry bicích nástrojů ve střední Evropě – JAMU Brno (doc. Pavel Šumpík, doc. Martin Opršál) s předcházející šestiletou přípravou na Konzervatoři v Ostravě (Rostislav Mikeška).

Kromě symfonické hudby se věnuje i mimožánrovým projektům, označovaným často jako „World music.“ Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Karolína Smutná

Karolína Smutná

flétna

 

Karolína Smutná se věnuje hře na flétnu od šesti let, nejdříve zvolila flétnu zobcovou, později, pod vedením svého otce, flétnu příčnou. Od svých muzikantských začátků patří mezi výrazné talenty, v oblastních kolech soutěží ZUŠ získala vždy první cenu, a to nejen jako sólistka, ale i jako hráčka v komorním souboru. V roce 2005 byla přijata na Konzervatoř v Brně do třídy prof. Boženy Růžičkové. V roce 2006 získala 2. cenu (1. cena nebyla udělena) na 30. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR. Na jaře 2007 vycestovala do makedonské Skopje na mezinárodní soutěž Macedonium, odkud si přivezla 1. cenu a Cenu Pepi Siona pro nejlepšího flétnistu. V létě 2007 absolvovala mistrovské kurzy na JAMU pod vedením doc. Václava Kunta a o rok později se zúčastnila mezinárodních kurzů v Telči pod vedením francouzské flétnistky Catherine Cantin. V lednu roku 2008 jí porota Národní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2008 udělila 1. cenu.

foto Petr Vysloužil

Petr Vysloužil

klarinet

 

Narozen v Brně. Od osmi let hraje na klarinet. Studoval na brněnské konzervatoři, Akademii múzických umění v Praze a na Janáčkově akademii múzických umění v brně. Zúčastnil se několika interpretačních kurzů v České republice a Itálii. Dva roky byl členem Gustav Mahler Jugend Orchester pod vedením Claudia Abbada, Marisse Jansonse, Ivána Fischera a Franze Welsera Mösta. Nahrával pro český rozhlas, ORF, Swiss Radio, BBC a EMI. Sólově vystupoval v České republice, Itálii a Švýcarsku. Je členem Filharmonie Brno a Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů

foto Lukáš Svoboda

Lukáš Svoboda

violoncello

 

Člen Filharmonie Brno (bude doplněno) Patří ke kmenových členům Brno Contemporary Orchestra.

foto Pavla Kopecká

Pavla Kopecká

harfa

 

Pavla Kopecká vystudovala hru na harfu na brněnské konzervatoři ve třídě Mgr. Mileny Chromkové a na Hudební fakultě pražské AMU ve třídě prof. Renaty Kodadové. Od sezóny 2002-2003 je sóloharfistkou orchestru Národního divadla v Brně. Spolupracuje se Státní filharmonií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové, Karlovarským symfonickým orchestrem a Slovenskou filharmonií. Spoluúčinkuje s brněnskou Kantilénou a Českým filharmonickým sborem Brno. Zúčastnila se mistrovských kurzů pod vedením Mgr. Jany Bouškové. Je členkou Tria Debussy. Libor Bartoník studoval v letech 1989 – 1995 obor hra na hoboj na brněnské Konzervatoři u prof. P. Nováka. Dále pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii muzických umění v Brně pod vedením J. Bartoníka, kterou absolvoval v roce 1999. Zúčastnil se mezinárodních mistrovských kurzů pořádaných vídeňskou Hochschule für Musik und darstelle Kunst. V roce 1996 přijal angažmá jako první hobojista orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně, kde působil přes12 let. Spolu se svými rodiči se podílel na nahrávání skladeb pro dva hoboje a anglický roh, od roku 1995 je členem komorního souboru Brněnské dechové kvinteto.

foto Michal Pokorný

Michal Pokorný

kontrabas

 

Narozen 2.11.1971, absolvent Konzervatoře v Brně u Karla Kopřivy, od 1992 člen orchestru Janáčkovy opery, od 1998 zástupce vedoucího skupiny (chcete-li, 2. sólokontrabasista) tamtéž, cca 10 let člen Czech Virtuosi, s cca 20 orchestry a komornímy ansámbly různých žánrových zaměření jsem hrál v 18 zemích tří kontinentů.

Další hráči

Vzhledem k charakterové povaze živočišního druhu muzikant bohužel nejsme schopni Vám představit všechny hráče, ale vynasnažíme se jejich profily postupně doplňovat.